FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 1 TRIỆU - NỘI THÀNH HCM
Ly Rượu

Ly Rượu

Phụ kiện rượu

ADERIA

637.200₫
561.600₫
2.980.800₫
496.800₫
475.200₫

NUDE

3.866.400₫
1.119.273₫
1.409.891₫
818.837₫
1.038.763₫
1.470.763₫
1.449.163₫
686.291₫
1.902.763₫
1.569.927₫
1.569.927₫

RIEDEL

539.509₫
Bộ 6 ly - Veritas restaurant Champagne wine glass 449/28
Mới
- 5%
2.400.840₫ 2.527.200₫
Bộ 6 ly - Riedel Veritas Viognier / Chardonnay 449/05 - 5%
2.400.840₫ 2.527.200₫
Bộ 6 ly - Veritas restaurant new world Shiraz 449/30 - 5%
2.400.840₫ 2.527.200₫
Bộ 6 ly - Performance OP Chardonnay 0884/97 - 5%
2.456.804₫ 2.586.109₫
Bộ 6 ly - Veritas  Restaurant Oaked Chardonnay 0449/97 - 5%
2.400.840₫ 2.527.200₫
Bộ 6 ly - Sommeliers Restaurant Burgundy GC 0300/16 - 5%
2.792.585₫ 2.939.563₫
RIEDEL - Bộ 4 ly rượu Vinum Tasting Set 5416/47-1 - 5%
2.079.049₫ 2.188.473₫
RIEDEL - Bộ 2 ly rượu Sommeliers Anniversary Bordeaux 2400/00 - 5%
2.498.776₫ 2.630.291₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set 2416/0-14 - 5%
2.084.645₫ 2.194.363₫
Bộ 3 ly - Vinum XL Red Wine Tasting Set 5416/74 - 5%
1.957.795₫ 2.060.837₫
391.745₫
686.291₫
Bộ 2 ly - Ouverture Double Magnum 6408/01 - 5%
558.704₫ 588.109₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack Spirit 1449/71 - 5%
651.976₫ 686.291₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Champagne 4100/28 - 5%
1.491.431₫ 1.569.927₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Alsace 4400/05 - 5%
1.398.158₫ 1.471.745₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Champagne 4425/28 - 5%
2.144.340₫ 2.257.200₫
Bộ 2 ly - Veritas New World Pinot/ Nebbi/Champ 6449/67 - 5%
1.304.885₫ 1.373.563₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Bordeaux 4425/00 - 5%
2.144.340₫ 2.257.200₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Bordeaux GC 4100/00 - 5%
2.144.340₫ 2.257.200₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Riesling/Chardonnay 4425/15 - 5%
2.144.340₫ 2.257.200₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack Oaked Chardonnay 1449/97 - 5%
651.976₫ 686.291₫
Hộp 1 ly - Sommerliers Sauternes 4400/55 - 5%
1.398.158₫ 1.471.745₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Vintage Champagne 4400/28 - 5%
1.398.158₫ 1.471.745₫
Bộ 4 ly - Vinum XL Pay 3 Get 4 Riesling 7416/51 - 5%
1.957.795₫ 2.060.837₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Burgundy 4100/16 - 5%
2.144.340₫ 2.257.200₫
Bộ 2 ly - Vinum Pinot Noir 6416/07 - 5%
1.025.067₫ 1.079.018₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Bordeaux GC 4400/00 - 5%
1.957.795₫ 2.060.837₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Hermitage 4100/30 - 5%
2.144.340₫ 2.257.200₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Hermitage  4400/30 - 5%
1.677.976₫ 1.766.291₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Series Burgundy 4100/16R - 5%
2.424.158₫ 2.551.745₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Burgundy GC 4400/16 - 5%
1.957.795₫ 2.060.837₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Hermitage/Syraz 4425/30 - 5%
2.144.340₫ 2.257.200₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Syrah 6416/41 - 5%
1.304.885₫ 1.373.563₫
Bộ 2 ly - Vinum Shiraz/syrah 6416/30 - 5%
1.025.067₫ 1.079.018₫
Bộ 2 ly - Vinum Cuvee Prestige 6416/48 - 5%
1.025.067₫ 1.079.018₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Riesling 2440/15 - 5%
1.957.795₫ 2.060.837₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Chablis/ Chardonnay 2440/0 - 5%
1.957.795₫ 2.060.837₫
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Old World Syrah Black White Twisted 4900/41BWT - 5%
Bộ 8 ly - Vinum Pay 4 Get 8 5416/59 - 5%
1.957.795₫ 2.060.837₫
Bộ 2 ly - Grape@Riedel Champagne 6404/28 - 5%
1.304.885₫ 1.373.563₫
783.491₫
Bộ 2 ly - Ouverture White wine 6408/05 - 5%
558.704₫ 588.109₫
Bộ 2 ly - Grape@Riedel Cab 6404/0 - 5%
1.304.885₫ 1.373.563₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Vintage Champagne  2440/28 - 5%
1.957.795₫ 2.060.837₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Vintage Champagne 6416/28 - 5%
1.304.885₫ 1.373.563₫
Bộ 2 ly - Vinum Port 6416/60 - 5%
1.025.067₫ 1.079.018₫
Bộ 2 ly - Vinum champagne 6416/08 - 5%
1.025.067₫ 1.079.018₫
Bộ 6 ly - 260 Years Celeb Set Riedel O Cab/ Merl 7414/60-260 - 5%
1.677.976₫ 1.766.291₫
Bộ 3 ly - Sommelier Tasting Set 5400/40 - 5%
4.009.795₫ 4.220.837₫
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Cabernet/Merlot White 4900/0W - 5%
1.677.976₫ 1.766.291₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Burgundy Grand Cru 2440/16 - 5%
1.957.795₫ 2.060.837₫
Bộ 2 ly - Wine Pinot Noir/ Nebbiolo 6448/07 - 5%
745.249₫ 784.473₫
Bộ 8 ly - Riedel O Buy 8 Pay 6 - 5414/50 - 5%
1.398.158₫ 1.471.745₫
Bộ 2 ly - Heart to heart Riesling 6409/05 - 5%
558.704₫ 588.109₫
Bộ 2 ly - Riedel O cabernet 414/0 - 5%
465.431₫ 489.927₫
Bộ 2 ly - Vitis Syrah/Shiraz 403/30 - 5%
1.491.431₫ 1.569.927₫
Bộ 2 ly - Vinum Tumbler 6416/40 - 5%
1.025.067₫ 1.079.018₫
Bộ 2 ly - Grape @ Riedel Viognier/Chardonnay 6404/05 - 5%
1.304.885₫ 1.373.563₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Anniversary Burgundy 2400/16 - 5%
2.330.885₫ 2.453.563₫
Bộ 2 ly - Grape@Riedel Riesling 6404/15 - 5%
1.304.885₫ 1.373.563₫
Bộ 2 ly - Grape @ Riedel Shiraz 6404/30 - 5%
1.304.885₫ 1.373.563₫
Bộ 2 ly - Vinum Bar Brandy 6416/18 - 5%
1.025.067₫ 1.079.018₫
Bộ 2 ly - Grape @ Riedel Pinot/Nebbiolo 6404/07 - 5%
1.304.885₫ 1.373.563₫
Bộ 3 ly - Vitis Red Wine Tasting Set 5403/74 - 5%
2.330.885₫ 2.453.563₫
Sommeliers Black Tie Montrachet 4100/07 - 5%
1.491.431₫ 1.569.927₫
Sommeliers Black Series Bordeaux 4100/00R - 5%
2.424.158₫ 2.551.745₫
Bộ 4 ly - Vinum XL Champagne Pay 3 get 4 7416/28 - 5%
1.957.795₫ 2.060.837₫
Riedel Superleggero Burgundy 4425/16 - 5%
2.144.340₫ 2.257.200₫
Sommeliers Chablis 4400/0 (Chardonnay) - 5%
1.398.158₫ 1.471.745₫
Sommeliers Montrachet 4400/07 - 5%
1.398.158₫ 1.471.745₫
Riedel - Bộ 2 ly - VERITAS SPIRITS - 6449/71 - 5%
1.304.885₫ 1.373.563₫
Bộ 2 ly - Happy New Year 6409/28-01 - 5%
745.249₫ 784.473₫
Bộ 2 ly - Congratulations 6409/28-03 - 5%
745.249₫ 784.473₫
Bộ 2 ly - Wine Cabernet/ Merlot 6448/0 - 5%
745.249₫ 784.473₫
Bộ 2 ly Sommeliers Value Set Bordeaux Grand Cru  2440/00 - 5%
1.957.795₫ 2.060.837₫
Riedel - Bộ 2 ly - VERITAS CABERNET/MERLOT - 5%
1.304.885₫ 1.373.563₫
Danh mục
cantact
messenger Zalo map support