FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 1 TRIỆU ĐỒNG TẠI TP.HCM
THƯƠNG HIỆU KAI

THƯƠNG HIỆU KAI

KAI

539.000₫
359.000₫
389.000₫
KAI - Seki Magoroku Takumiso (Shoso) - Dao Chef - 18cm - 15%
1.019.150₫ 1.199.000₫
KAI - Seki Magoroku Takumiso (Shoso) - Dao Chef - 21cm - 15%
1.087.150₫ 1.279.000₫
KAI - Seki Magoroku Takumiso (Shoso) - Dao gọt - 12cm - 15%
7.779.000₫
729.000₫
949.000₫
10.239.000₫
999.000₫
KAI - Seki Magoroku Ginju - Dao Nakiri - 16.5cm - OPEN BOX - 10%
728.100₫ 809.000₫
KAI - Seki Magoroku Benifuji - Dao Chef - 18cm - OPEN BOX - 10%
1.340.100₫ 1.489.000₫
KAI -  ”Sekimagoroku Imayo”Gyuto Knife (180mm). - OPEN BOX - 10%
1.070.100₫ 1.189.000₫
KAI - Seki Magoroku Moegi - Dao Nakiri - 16.5cm - OPEN BOX - 10%
800.100₫ 889.000₫
KAI - Shun VB0706 Sora Chef's Knife, 8-Inch - OPEN BOX - 5%
1.832.550₫ 1.929.000₫
Danh mục