FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 1 TRIỆU ĐỒNG TẠI TP.HCM
Dao Lẻ

Dao Lẻ

KAI

KAI - Shun Kanso - Dao đa năng - 18cm
Mới
- 5%
3.191.050₫ 3.359.000₫
KAI - Shun Nagare - Dao đa năng - 15.24cm
Mới
- 5%
7.171.550₫ 7.549.000₫
KAI - Shun Premier - Dao gọt - 9cm - 5%
2.564.050₫ 2.699.000₫
KAI - Shun Premier - Dao Nakiri - 14cm
Mới
- 5%
3.770.550₫ 3.969.000₫
KAI - Shun Premier - Dao đa năng - 16.5cm - 5%
2.744.550₫ 2.889.000₫
KAI - Shun Premier - Dao thái thịt - 24cm
Mới
- 5%
3.694.550₫ 3.889.000₫
KAI - Shun Classic - Dao gọt - 9cm - 5%
1.975.050₫ 2.079.000₫
KAI - Shun Classic - Dao gọt - 10cm - 5%
2.127.050₫ 2.239.000₫
KAI - Shun Classic - Dao Santoku - 18cm - 5%
3.580.550₫ 3.769.000₫
KAI - Shun Classic - Dao Santoku hollow - 17.8cm - 5%
3.732.550₫ 3.929.000₫
KAI - Shun Classic - Dao Chef - 20cm - 5%
3.751.550₫ 3.949.000₫
KAI - Shun Classic - Dao Chef Hollow - 20cm - 5%
3.894.050₫ 4.099.000₫
KAI - Shun Classic - Dao thái thịt - 22.9cm
Mới
- 5%
3.561.550₫ 3.749.000₫
KAI - Shun Classic - Dao chặt rau củ - 17.8cm
Mới
- 5%
5.100.550₫ 5.369.000₫
KAI - Seki Magoroku Benifuji - Dao gọt - 15cm - 10%
1.142.100₫ 1.269.000₫
KAI - Seki Magoroku Benifuji - Dao Santoku - 16.5cm - 10%
1.340.100₫ 1.489.000₫
KAI - Seki Magoroku Benifuji - Dao Chef - 18cm - 10%
1.340.100₫ 1.489.000₫
KAI - Seki Magoroku Benifuji - Dao Chef - 24cm - 10%
1.583.100₫ 1.759.000₫
KAI - Seki Magoroku Benifuji - Dao Chef - 27cm - 10%
1.700.100₫ 1.889.000₫
KAI - Seki Magoroku Wakatake - Dao gọt - 12cm - 10%
440.100₫ 489.000₫
KAI - Seki Magoroku Wakatake - Dao Santoku - 16.5cm - 10%
539.100₫ 599.000₫
KAI - Seki Magoroku Wakatake - Dao Nakiri - 16.5cm - 10%
539.100₫ 599.000₫
KAI - Seki Magoroku Wakatake - Dao Chef - 18cm - 10%
539.100₫ 599.000₫
KAI - Seki Magoroku Wakatake - Dao bánh mì - 21cm - 10%
539.100₫ 599.000₫
KAI - Seki Magoroku Takumiso (Shoso) - Dao gọt - 12cm - 15%
KAI - Seki Magoroku Takumiso (Shoso) - Dao Chef - 18cm - 15%
1.019.150₫ 1.199.000₫
KAI - Seki Magoroku Takumiso (Shoso) - Dao Chef - 21cm - 15%
1.087.150₫ 1.279.000₫
KAI - Shun Nagare - Dao Chef - 20cm - 5%
9.499.050₫ 9.999.000₫
KAI - Seki Magoroku Shoso - Dao đa năng - 15cm
Mới
- 15%
849.150₫ 999.000₫
KAI - Seki Magoroku Shoso - Dao bản to - 16.5cm
Mới
- 15%
1.376.150₫ 1.619.000₫
KAI - Seki Magoroku Shoso - Dao Santoku hollow - 16.5cm
Mới
- 15%
1.146.650₫ 1.349.000₫
KAI - Seki Magoroku Shoso - Dao Santoku - 16.5cm
Mới
- 15%
1.036.150₫ 1.219.000₫
KAI - Seki Magoroku Shoso - Dao Chef - 21.5cm
Mới
- 15%
1.265.650₫ 1.489.000₫
889.000₫
809.000₫

MASTRAD

199.000₫

ZWILLING

1.999.000₫
2.499.000₫
2.599.000₫
1.999.000₫
2.499.000₫
2.599.000₫
2.737.900₫
2.957.900₫
1.749.000₫
1.175.900₫
1.263.900₫
1.199.000₫
1.263.900₫
Danh mục