FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 1 TRIỆU - NỘI THÀNH HCM
Ly

Ly

RIEDEL - Bộ 4 ly rượu Vinum Tasting Set 5416/47-1 - 5%
2.079.049 ₫ 2.188.473 ₫
RIEDEL - Bộ 2 ly rượu Sommeliers Anniversary Bordeaux 2400/00 - 5%
2.498.776 ₫ 2.630.291 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set 2416/0-14 - 5%
2.084.645 ₫ 2.194.363 ₫
Bộ 3 ly - Vinum XL Red Wine Tasting Set 5416/74 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
391.745 ₫
686.291 ₫
Bộ 2 ly - Ouverture Double Magnum 6408/01 - 5%
558.704 ₫ 588.109 ₫
Hộp 1 ly - Veritas Single Pack Spirit 1449/71 - 5%
651.976 ₫ 686.291 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Champagne 4100/28 - 5%
1.491.431 ₫ 1.569.927 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Alsace 4400/05 - 5%
1.398.158 ₫ 1.471.745 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Champagne 4425/28 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Bordeaux 4425/00 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Bordeaux GC 4100/00 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Riesling/Chardonnay 4425/15 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Hộp 1 ly - Sommerliers Sauternes 4400/55 - 5%
1.398.158 ₫ 1.471.745 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Vintage Champagne 4400/28 - 5%
1.398.158 ₫ 1.471.745 ₫
Bộ 4 ly - Vinum XL Pay 3 Get 4 Riesling 7416/51 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Burgundy 4100/16 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Pinot Noir 6416/07 - 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Bordeaux GC 4400/00 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Tie Hermitage 4100/30 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Hermitage  4400/30 - 5%
1.677.976 ₫ 1.766.291 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Black Series Burgundy 4100/16R - 5%
2.424.158 ₫ 2.551.745 ₫
Hộp 1 ly - Sommeliers Burgundy GC 4400/16 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Hộp 1 ly - Riedel Superleggero Hermitage/Syraz 4425/30 - 5%
2.144.340 ₫ 2.257.200 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Syrah 6416/41 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Chablis/ Chardonnay 2440/0 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Old World Syrah Black White Twisted 4900/41BWT - 5%
1.677.976 ₫ 1.766.291 ₫
Bộ 8 ly - Vinum Pay 4 Get 8 5416/59 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
783.491 ₫
Bộ 2 ly - Ouverture White wine 6408/05 - 5%
558.704 ₫ 588.109 ₫
Bộ 2 ly - Vinum XL Vintage Champagne 6416/28 - 5%
1.304.885 ₫ 1.373.563 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Port 6416/60 - 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Bộ 3 ly - Sommelier Tasting Set 5400/40 - 5%
4.009.795 ₫ 4.220.837 ₫
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Oaked Chardonnay Black White Twisted 4900/97BWT - 5%
Hộp 1 ly - Fatto A Mano Cabernet/Merlot White 4900/0W - 5%
1.677.976 ₫ 1.766.291 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Value Set Burgundy Grand Cru 2440/16 - 5%
1.957.795 ₫ 2.060.837 ₫
Bộ 8 ly - Riedel O Buy 8 Pay 6 - 5414/50 - 5%
1.398.158 ₫ 1.471.745 ₫
Bộ 2 ly - Riedel O cabernet 414/0 - 5%
465.431 ₫ 489.927 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Tumbler 6416/40 - 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Bộ 2 ly - Sommeliers Anniversary Burgundy 2400/16 - 5%
2.330.885 ₫ 2.453.563 ₫
Bộ 2 ly - Vinum Bar Brandy 6416/18 - 5%
1.025.067 ₫ 1.079.018 ₫
Sommeliers Black Tie Montrachet 4100/07 - 5%
1.491.431 ₫ 1.569.927 ₫
Sommeliers Black Series Bordeaux 4100/00R - 5%
2.424.158 ₫ 2.551.745 ₫
Sommeliers Chablis 4400/0 (Chardonnay) - 5%
1.398.158 ₫ 1.471.745 ₫
Sommeliers Montrachet 4400/07 - 5%
1.398.158 ₫ 1.471.745 ₫
Bộ 2 ly - Happy New Year 6409/28-01 - 5%
745.249 ₫ 784.473 ₫
Kitchen Koncept
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
cantact
messenger Zalo map support